Producenci
Promocje
Stolik COPPER
Stolik COPPER

832,00 zł

Cena regularna: 1 109,00 zł

szt.
Barek z lustrem i podświetleniem typu LED - wysoki połysk
Barek z lustrem i podświetleniem typu LED - wysoki połysk

2 890,00 zł

Cena regularna: 2 999,00 zł

szt.
Barek z lacobelem i podświetleniem typu LED - wysoki połysk 2
Barek z lacobelem i podświetleniem typu LED - wysoki połysk 2

2 870,00 zł

Cena regularna: 2 984,00 zł

szt.
Rustykalna ława z szufladkami "Country Rock"
Rustykalna ława z szufladkami "Country Rock"

990,00 zł

Cena regularna: 1 550,00 zł

szt.
Stolik kawowy  ROOT
Stolik kawowy ROOT

1 490,00 zł

Cena regularna: 1 990,00 zł

szt.
Minimalistyczna ława z lacobelem
Minimalistyczna ława z lacobelem

1 500,00 zł

Cena regularna: 1 898,00 zł

szt.
Regał na wino
Regał na wino

2 720,00 zł

Cena regularna: 3 400,00 zł

szt.
Regał dąb - biały połysk
Regał dąb - biały połysk

2 325,00 zł

Cena regularna: 2 907,00 zł

szt.
Barek z lacobelem i podświetleniem typu LED - wysoki połysk
Barek z lacobelem i podświetleniem typu LED - wysoki połysk

2 870,00 zł

Cena regularna: 2 984,00 zł

szt.
Komoda FROST
Komoda FROST

3 100,00 zł

Cena regularna: 4 790,00 zł

szt.
Konsolka w kolorze koniaku
Konsolka w kolorze koniaku

500,00 zł

Cena regularna: 850,00 zł

szt.
Stolik MOTION
Stolik MOTION

990,00 zł

Cena regularna: 1 200,00 zł

szt.
Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

eva-design.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep Internetowy pod marką EVA-DESIGN.

2. Sklep pod marką EVA-DESIGN jest własnością podmiotu EVA-DESIGN Ewa Cichoń z siedzibą 32-700 Bochnia, ul. Proszówki 412, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8681701534, Regon 365992289. Do EVA-DESIGN Ewa Cichoń  należą wszelkie prawa do marki EVA-DESIGN, sklepu internetowego eva-design.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, oraz do wzorców, dokumentów, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu, za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

3. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.  Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

 

§ 2

Definicja pojęć

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu Internetowego eva-design.pl w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym Sklep Internetowy eva-design.pl.

2. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy pod marką EVA-DESIGN, dostępny pod adresem internetowym eva-design.pl

3. UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

4. KLIENT– podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. SPRZEDAWCA – oznacza EVA-DESIGN Ewa Cichoń 

7. TOWAR – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Klient może złożyć akceptując jednocześnie niniejszy Regulamin.

9. KOSZYK - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia.

10. DOSTAWCA - firma kurierska, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.

11. DOSTAWA - oznacza faktyczną czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

§ 3

Składanie zamówień i płatności

1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Koszyka na stronie Sklepu Internetowego lub drogą mailową na adres: eva.mebledesign@gmail.com.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24H na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 22.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem godzin.

4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod ceną danego Towaru znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy i płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

5. W przypadku podania w formularzu zamówienia nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin realizacji, sposób oraz koszt Dostawy.

7. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania wpłaty ceny Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy, oraz po wybraniu opcji wysyłki za pobraniem.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatnościami Przelewy24 oraz PayPal.

10. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

11. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

     a. anulowanie całości Zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia);

     b. anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

     c. podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem Zamówienia).

12. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Towarze:

      a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

      b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

      c. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

13. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub na życzenie fakturą VAT.

14. Warunkiem wysłania lub wydania Towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, nie dotyczy jeśli forma zakupu została wybrana za pobraniem.

15. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

16. Klient ma możliwość zapłaty w następujący sposób:

      a. Przelewem na konto Sprzedawcy o numerze: 31 2490 0005 0000 4500 5163 1659

      b. Płatność elektroniczna przy pomocy systemu Przelewy24.

      c. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

      d. Płatność elektroniczna przy pomocy systemu PayPal.

      e. Gotówką podczas osobistego odbioru Towaru. Osobisty odbiór Towaru możliwy jest po wcześniejszym złożeniu Zamówienia poprzez stronę Sklepu Internetowego oraz po telefonicznym lub mailowym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

17. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.

18. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu uiszczenia opłaty za zamówienie. Wprowadzanie zmian jest możliwe drogą mailową poprzez przesłania wiadomości na adres eva.mebledesign@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 697 089 547

 

§ 4

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia danych.

3. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

5. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 

§ 5

Pliki cookies

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie stron Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

    a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

    b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

    c. statystycznym.

4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron Sklepu Internetowego.

 

§ 6

Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Klient zobowiązany jest do:

    a. korzystania ze Sklepu Internetowego eva-design.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

    b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym eva-design.pl niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem;

    c. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

     d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

7. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

8. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług.

 

§ 7

Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie. Przy wyborze opcji płatności przelewem do podanego czasu realizacji należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

3. W przypadku modyfikacji produktu na życzenie Klienta termin jego realizacji może zostać wydłużony o dodatkowe 10 dni roboczych ponad liczbę dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia standardowego.

4. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili wybierając produkt do koszyka i sprawdzając jego zawartość

5. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia go do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu pod adresem: ul. Proszówki 412, 32-700 Bochnia, po telefonicznym lub mailowym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

6. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres: EVA-DESIGN Ewa Cichoń 32-700 Bochnia, ul. Proszówki 412, lub na adres e-mailowy Sprzedawcy eva.mebledesign@gmail.com

4. W przypadku odstąpienia od umowy całkowity koszt odesłania Towaru ponosi Klient (Konsument) (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. art. 12 ust. 1 par. 10).

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane Płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłaty w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

8. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Zwracany Towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

10. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 

§ 9

Reklamacje

1. Sprzedawca zapewnia że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów),nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Pod wpływem działania warunków wilgotności powietrza w mieszkaniu i zmian temperatur, drewno lite zmienia rozmiary tj. pęcznieje i kurczy się. Może to skutkować pękaniem drewna co z reguły nie ma wpływu na jego twardość i stabilność. Pęknięcia takie są naturalną cechą drewna litego, której nie da się wyeliminować. Dotyczy to zarówno rodzimych gatunków drewna jak i drewna egzotycznego czy thermodrewna. Kupując zatem produkty wykonane ze 100% litego drewna musimy liczyć się z tym że może ono po jakimś czasie nieznacznie popękać, dlatego te naturalne cechy drewna nie są respektowane jako reklamacja. 

 8. Wszystkie nasze meble, oraz pozostałe produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że mebel, lub inny produkt jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji, lub usterki surowca. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania.
 
9. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe na skutek: błędów powstałych na skutek niewłaściwego montażu, niewłaściwej pielęgnacji mebli, niewłaściwego użytkowania niezgodnego z charakterem lub przeznaczeniem mebla, przeróbek dokonanych przez Kupującego.
 
10. Produkt poddany jakiejkolwiek obróbce przez konsumenta nie podlega zwrotowi.

 

§ 10

Zwrot pieniędzy

1. Zgodnie z zapisami prawnymi Klient może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Towar musi zostać odesłany do Sklepu w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania. Liczy się data nadania przesyłki zwrotnej.

3. Zwrot towaru jest możliwy, jeśli nie był on używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar podlegający zwrotowi należy odesłać w oryginalnym opakowaniu razem z otrzymanym wraz        z  nim dowodem zakupu (paragon lub faktura).

4. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep w ciągu 5 dni przelewem bankowym na konto z którego dokonano zapłaty lub zostało wskazane przez Klienta.

5. Towar może być odesłany za pośrednictwem Sklepu, który organizuje i opłaca przesłanie towaru. Koszt wysyłki towaru przez Klienta na własną rękę, nie będzie zwracany.

6. Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta oraz wyprodukowane na wymiar nie podlegają zwrotowi.

 

§ 11

Przesyłki kurierskie

1. Klient kupujący Towar wraz z przesyłką zobowiązany jest do jej rozpakowania przy kurierze, w celu zweryfikowania czy otrzymany Towar nie uległ zniszczeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody, a następnie do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą mailowo na adres eva.mebledesign@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 697 089 547 w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

2. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 

3. W przypadku zwrotu bez oryginalnego opakowania dodatkowo doliczamy 5% wartości zakupu.

 

§12

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych

Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Eva Design, NIP: 8681701534, REGON: 365992289, Proszówki 412 , 32-700 Bochnia (zwana dalej Administratorem), jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty nie wchodzące w skład naszego przedsiębiorstwa, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności . Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres email: eva.mebledesign@gmail.com. lub telefonując pod numer: +48 697089547. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, zaś w zakresie marketingu własnego naszej firmy taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes administratora .
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją umowy) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w tym działań marketingowych.
  3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
  6. Macie Państwo między innymi prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego - RODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
  7. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. Jeśli mimo zapoznania się z powyższymi informacjami obawiacie się Państwo o bezpieczeństwo przetwarzania waszych danych osobowych lub z innych powodów chcecie je usunąć, możecie wysłać e-mail o treści „Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”, na adres: eva.mebledesign@gmail.com.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

   a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego,

   b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

   c. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 Regulamin z dnia  02.01.2017 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
finasowanie

Platforma Finansowa
finansowanie w pełni online.

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły
Sklep internetowy Shoper.pl